Doortje Dartel

 

 

  

 

 

 

De Franch & Free formule

De voorwaarden waaraan de Franchise gastouder moet voldoen zijn:
Beschikken over een Verklaring omtrent het Gedrag.(Ook van de partner en inwonende volwassen huisgenoten
)
De woning moet voldoen aan de eisen gesteld door SKSG Kinderopvang.

Het volgen van een gastoudertraining.
Het volgen van een EHBO cursus gericht op kinderen, of aan kunnen tonen deze gevolgd te hebben.
Achter het pedagogisch beleid van de franchise gever, SKSG Kinderopvang, staan.
Zorgdragen voor opvangovereenkomsten met de ouders volgens het model van de franchisegever, SKSG Kinderopvang.
Ook mogen bij de Franchise gastouder alleen kinderen geplaatst worden via de franchisegever, SKSG Kinderopvang.
De eisen ten aanzien van de opvang van kinderen zijn de volgenden:
Opvang is conform de vergunning welke de franchisegever heeft.
De franchise gastouder moet controle door de franchisegever
toelaten i.v.m. wijze en kwaliteit van de opvang.
De franchise gastouder moet verplicht zorgdragen voor een
passende aansprakelijkheid- en ongevallen verzekering.
De franchise gastouder neemt contact op met franchisegever, SKSG Kinderopvang,
als zij om wat voor reden dan ook niet in staat is om de opvang te verzorgen.
Samen kijken zij naar de mogelijkheden voor

vervangende opvang.